sprog

Det tyske sprog blev obligatorisk i folkeskolen fra 5. klasse i 2013. Der er mange grunde til at det er et vigtigt sprog. Tyskland er Danmarks største eksportmarked og udvekslingen af turisme er stor mellem landene. Cirka 105 millioner mennesker taler tysk som modersmål og cirka 80 millioner taler det som fremmedsprog, hvilket gør det til et af verdens største sprog. Udtalen minder meget om Dansk, men sprogene er også i samme familie. For mange danskere er den største udfordring i sproget det komplicerede kasus-system som er helt anderledes end den danske grammatik.