køn

Mange kan blive forvirrede over de tre køn, især når det ikke altid giver mening. Her er det klassiske ”mädchen” som betyder en lille pige, og bliver til intetkøn fordi ”chen”-endelsen altid gør ordet til intetkøn. Andre udfordringer kan ligge i enkelte ord, som ”ob” der betyder ”hvorvidt” og mange danskere gerne vil udtale med det bløde danske B i stedet for den hårde P-lyd. Andre frustrerende ord ligger i ”bleiben” og ”werden” som minder meget om de danske ord blive og være, men betyder det præcist modsatte. Altså at ”bleiben” betyder at (for)blive og ”werden” at blive (til noget nyt). Det kan være frustrerende når ordene minder så meget om hinanden. Mange turister har også oplevet den dramatiske forskel på det standardtysk de lærte i skolen og lokale dialekter som der tales i for eksempel Schweiz eller Østrig. Forskellen kan være så stor at de lokale dialekter næsten er uforståelige, hvis man kun kender til standardtysk.